I-Tech Konu Başlıkları

I-TECH Konu Başlıkları

Veri Toplama / Veriye Ulaşım

 • Yazılım Tabanlı Veri Yönetimi
 • Veri Güvenliği
 • Blokzincir
 • Siber Güvenlik
 • Büyük Veri
 • Bulut Bilişim
 • Algılayıcı Teknolojileri

IoT Haberleşme

 • Gelişmiş Gezgin Genişbant
 • Nesnelerin İnterneti
 • Siber Fiziksel Sistemler
 • Protokoller
 • Spektrum
 • Çoklu Erişim
 • Modulasyon
 • 5G’nin Getirdikleri

Dijital Dönüşüm

 • Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi
 • Kodlama
 • Kriptografi / Hafif siklet Kriptografi
 • Optimizasyon
 • Optimal Kontrol
 • Veri Füzyonu
 • Veri Tabanlı Karar Verme
 • Robotik / Akıllı Robotlar
 • Sanal / Arttırılmış Gerçeklik
 • Veri İndirgeme
 • Yönetim Sistemleri

Veri Analitiği
Giyilebilir ve Taşınabilir Teknolojiler
Akıllı Uygulamalar

 • Education – Eğitim
 • Agriculture / Husbandry – Tarım Hayvancılık
 • Transportation and Logistics – Ulaştırma ve Lojistik
 • Health – Sağlık
 • Energy – Enerji
 • Manufacturing – Üretim
 • Cities – Şehirler
 • Daily Life – Günlük Yaşam

Hukuki / Beşeri / Etik / Sosyal Etkiler

Siz de fuarımıza katılmak ister misiniz?

Projelerinizi fuarımızda sergilemek ister misiniz?