I-Tech Projesinin Vizyonu

I-Tech Projesinin Vizyonu

  • Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni milli teknoloji ve ürünlerin pazarlanabileceği, potansiyel fikir ya da projelerin yatırımcılarla buluşturulacağı küresel bir vitrin yaratmak.
  • Ülkemizin bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayinin lider ülkesi olma hedeflerine paralel bir yapı inşa ederek teknolojik inovasyonun evrimine liderlik edecek küresel ticari bir destinasyon oluşturarak teknoloji sektöründe de uluslararası düzeyde rekabet edebilen referans bir fuar haline gelmek.
  • Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin teknoloji ihracatına olan ilgisini artırmak; başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesiyle bilimsel, sınai ve teknolojik ihtiyaçlarımızın kendi kaynaklarımızla karşılanmasını ve dış bağımlılığı sıfıra indirmeyi hedefleyen ülke politikamıza, oluşturulacak platform ve global tanıtım faaliyetleri vasıtasıyla katkıda bulunmak.
  • Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini tanıtmak ve bu yolla araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün gösterilmesinde rol almak.
  • Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayi/teknolojinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitelerimizde ve milli girişimcilerimiz eliyle üretilmesine yardımcı olunması amacıyla yepyeni bir iletişim platformu yaratmak.
  • Globalleşen dünyada fiziki olarak Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika’yla bütün dünyayı birleştiren çok eksenli ve cazip bir lokasyonda yer alan ülkemizin, ihracatta teknolojik ürünlerinin payını artırma ve Made in Turkeyürünlerinin yarı sıra Made from Turkeysloganı ile kendi teknolojisine dayalı ürünleri dünya pazarına sunma çalışmalarında etkin rol oynayabilmek.
  • Bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile işbirliği yaparak güçlü bir ulusal algı oluşturmak; teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik eden Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde yerel ve küresel oyuncuların ajandalarına kaydedecekleri lider bir teknolojik organizasyon gerçekleştirmek.

Siz de fuarımıza katılmak ister misiniz?

Projelerinizi fuarımızda sergilemek ister misiniz?